Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   

TIN MỚI CẬP NHẬT

Phường 4 tổng kết công tác tuyển quân 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 15/3/2019, Ủy ban nhân dân Phường 4, vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phường 4 họp mặt tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa tỉnh Đồng Tháp nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ ngày 8 - 3.

Nhằm mặt kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2019) và ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

PHƯỜNG 4 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2019

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, khoa học, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác bảo quản, phục vụ khai thác và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ ở địa phương.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG 4 TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2019

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả, khoa học, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác bảo quản, phục vụ khai thác và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ ở địa phương.