Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   
NỘI DUNG
Phường 4 học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XII).
Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo thành ủy Sa Đéc, về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu (khóa XII), đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội nghị thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ phường 4 tháng 01 năm 2018
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường 4 khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 4 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ NĂM 2017
Nhằm kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động của Đảng bộ phường 4 trong năm 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG BỐ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
Chiều ngày 14/12/2017, Chi bộ Cơ quan, trực thuộc Đảng ủy phường 4, đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ thành ủy Sa Đéc, Công nhận đảng viên chính thức.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bí thư Đảng ủy và UBND phường 4 tiếp xúc với người dân địa phương.
Nhằm giúp cho đồng chí Bí thư, phó bí thư Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường được gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi với nhân dân, là cầu nối để xây dựng mối quan hệ giữa Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân địa phương, thể hiện sự gần gũi của Đảng bộ với nhân dân.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 4 tháng 11 năm 2017
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ phường 4, thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Họp lệ Ban Chấp hành Đảng bộ phường 4 tháng 10 năm 2017
Chiều ngày 06/10/2017. Tại phòng họp Đảng Ủy, Đảng bộ phường 4, thành phố Sa Đéc, đã tổ chức họp lệ Ban chấp hành Đảng bộ tháng 10 năm 2017, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phường 4 mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở năm 2017
Thực hiện thông báo số 23-TBCS/TT, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sa Đéc, về việc dự học lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, đảng viên cơ sở thuộc đối tượng 5.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành ủy Sa Đéc công bố quyết định điều động, luân chuyển cán bộ
Chiều ngày 18/08/2017, tại Đảng ủy phường 4, Ban tổ chức Thành ủy Sa Đéc đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, luân chuyển công tác cán bộ quản lý, lãnh đạo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CƠ QUAN LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2017 - 2020.
Sáng ngày 07/6/2017, tại hội trường ủy ban nhân dân phường 4, Đảng ủy phường 4, chọn chi bộ Cơ quan, để tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2020 và tiến tới lãnh đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đảng ủy phường 4 tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.
Thực hiện kế hoạch số 02-/KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Sáng ngày 08/03/2017, Đảng ủy Phường 4, đã tổ chức Hội nghị tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn phường năm 2017.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đảng bộ Phường 4 tổ chức Hội nghị Đảng viên - Tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2016.
Chiều ngày 12/1/2017. Đảng bộ Phường 4, vừa tổ chức Hội nghị Đảng viên - Tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban Thường vụ thành ủy Sa Đéc công bố trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường 4, thành phố Sa Đéc.
Chiều ngày 08/11/2016. Tại phòng họp khối vận phường 4, Ban Thường vụ thành ủy Sa Đéc vừa tổ chức công bố trao quyết định chuẩn y bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------