Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   
NỘI DUNG
Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm tại phường 4.
Nhằm để cho đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp có dịp tiếp xúc với cử tri địa phương nơi mình ứng cử. Qua đó, để đại biểu tiếp thu ghi nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về các vấn đề bức xúc trong đời sống của xã hội. Để tổng hợp đưa vào chương trình nội dung kỳ họp lần thứ sáu của HĐND, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ SA ĐÉC.
Sáng ngày 27/12/2017, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sa Đéc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp, vừa có buổi tiếp xúc cử tri công nhân, viên chức lao động thành phố Sa Đéc sau kỳ họp lần thứ sáu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ NĂM
Vào ngày 22/12/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ năm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm.
Nhằm kịp thời thông tin đến cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân (HĐND) 2 cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Và muốn lắng nghe ý kiến đóng góp về tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của cử tri đến đại biểu HĐND 2 cấp tiếp thu, giải trình tại kỳ họp sắp tới.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 4 tổ chức kỳ họp bất thường.
Chiều ngày 16/10/2017. Tại hội trường UBND phường, Hội đồng nhân dân phường 4 (khóa XI), nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp bất thường thông qua 01 Nghị quyết quan trọng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và Phường 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 3.
Chiều ngày 06/1/2017, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Sa Đéc đơn vị phường 3, phường 4 tiếp xúc cử tri phường 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 4 kỳ họp lần thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Sáng ngày 23/12/2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 4, Hội đồng nhân dân phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường tiếp xúc cử tri phường 4 trước kỳ họp lần thứ 3.
Chiều ngày 22-23/11/2016, Ủy ban MTTQ phường 4 tổ chức cho Đoàn Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Sa Đéc đơn bị bầu cử phường 3, 4 và phường đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại phường 3 và phường 4.
Chiều ngày 17/8/2016 Đại biểu HĐND 3 cấp. Tại hội trường UBND phường 4, vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ hai tại đơn vị gần 100 cử tri tai phường 3 và phường 4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HĐND PHƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP LẦN THỨ 2
HĐND phường 4 tổ chức kỳ họp lần thứ 02 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phường 4 tổ chức Hội nghị lầy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Phường 4 tổ chức Hội nghị lầy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------