Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   
NỘI DUNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2016 – 2021.
Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng nhân dân Phường khóa XI, nhiệm 2016 - 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu
Chiều ngày 10/8/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường kết hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường 4, đã tổ chức cho Đại biểu HĐND thành phố Sa Đéc và phường, vừa có buổi tiếp xúc gần 70 cử tri tại 2 khóm trên địa bàn phường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU
Vào ngày 31/7/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ sáu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu
Nhằm để tổ chức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường kịp thời lắng nghe những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri địa phương nơi đại biểu ứng cử, để từ đó tổng hợp đưa vào nội dung chương trình tại kỳ họp thứ sáu sắp tới.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vức của UBND phường 4.
Nhằm thực hiện Chương trình, nội dung toàn khóa của HĐND thành phố Sa Đéc khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Về tổ chức giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực tại các cơ quan, xã, phường trên địa bàn thành phố.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 4 tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thực hiện chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 4 triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thực hiện chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Phường 4 tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2017.
Nhằm kịp thời tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân thành phố đến thăm hỏi, chúc Tết hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Nhằm thực hiện tốt truyền thống và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta đến các đối tượng người có công với nước, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm tại phường 4.
Nhằm để cho đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp có dịp tiếp xúc với cử tri địa phương nơi mình ứng cử. Qua đó, để đại biểu tiếp thu ghi nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về các vấn đề bức xúc trong đời sống của xã hội. Để tổng hợp đưa vào chương trình nội dung kỳ họp lần thứ sáu của HĐND, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ SA ĐÉC.
Sáng ngày 27/12/2017, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sa Đéc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp, vừa có buổi tiếp xúc cử tri công nhân, viên chức lao động thành phố Sa Đéc sau kỳ họp lần thứ sáu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ NĂM
Vào ngày 22/12/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp lần thứ năm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm.
Nhằm kịp thời thông tin đến cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân (HĐND) 2 cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Và muốn lắng nghe ý kiến đóng góp về tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của cử tri đến đại biểu HĐND 2 cấp tiếp thu, giải trình tại kỳ họp sắp tới.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Hội đồng nhân dân phường 4 tổ chức kỳ họp bất thường.
Chiều ngày 16/10/2017. Tại hội trường UBND phường, Hội đồng nhân dân phường 4 (khóa XI), nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tổ chức kỳ họp bất thường thông qua 01 Nghị quyết quan trọng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TiếpCuối