Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   

TIN MỚI CẬP NHẬT

Phường 4 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017 và đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018.

Phường 4 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017 và đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018.

Phường 4 tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2017 và đề ra Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018.

ĐẢNG UỶ

Phường 4 học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa XII).

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo thành ủy Sa Đéc, về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu (khóa XII), đến tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & UỶ BAN NHÂN DÂN

Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm tại phường 4.

Nhằm để cho đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp có dịp tiếp xúc với cử tri địa phương nơi mình ứng cử. Qua đó, để đại biểu tiếp thu ghi nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về các vấn đề bức xúc trong đời sống của xã hội. Để tổng hợp đưa vào chương trình nội dung kỳ họp lần thứ sáu của HĐND, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP

CÔNG AN, QUÂN SỰ

Phường 4 tổ chức điểm bình nghị lần 2 tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Căn cứ hướng dẫn 737/HD-BTL ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc Hướng dẫn thứ tự các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Căn cứ kế hoạch số: 73/KH- NVQS ngày 10 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 4 về việc tổ chức lần 2 tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018.