Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   

TIN MỚI CẬP NHẬT

RA MẮT TỔ PHỤ NỮ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN VI PHẠM TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4

Thực hiện Giao ước thi đua năm 2018 về việc xây dựng mô hình giúp hội viên phụ nữ và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và địa phương nhằm mang lại hiệu quả.

Phường 4 tổ chức Lễ khai giảng lớp huấn luyện DQTC mới kết nạp thuộc cụm 2 năm 2018.

Sáng ngày 15/4/2017. Tại hội trường UBND phường 4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường 4 Cụm trưởng cụm 2, vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp huấn luyện dân quân tại chổ (DQTC) mới kết nạp cụm 2 năm 2018.

Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII chuyên đề năm 2018 và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Nhằm kịp thời quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC, ĐOÀN THỂ

RA MẮT TỔ PHỤ NỮ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN VI PHẠM TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 4

Thực hiện Giao ước thi đua năm 2018 về việc xây dựng mô hình giúp hội viên phụ nữ và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và địa phương nhằm mang lại hiệu quả.

 

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP

CÔNG AN, QUÂN SỰ

Phường 4 tổ chức Lễ khai giảng lớp huấn luyện DQTC mới kết nạp thuộc cụm 2 năm 2018.

Sáng ngày 15/4/2017. Tại hội trường UBND phường 4, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường 4 Cụm trưởng cụm 2, vừa tổ chức Lễ khai giảng lớp huấn luyện dân quân tại chổ (DQTC) mới kết nạp cụm 2 năm 2018.