Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   
Nội dung chi tiết
Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại phường 3 và phường 4.

Ngày đăng:26/08/2016 09:59

Chiều ngày 17/8/2016 Đại biểu HĐND 3 cấp. Tại hội trường UBND phường 4, vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ hai tại đơn vị gần 100 cử tri tai phường 3 và phường 4.

Các Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri

Buổi tiếp xúc cử tri địa phương đã được đại biểu HĐND 3 cấp báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế văn hoá - xã hội và Quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2016. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng về lĩnh vực phát triển kinh tế văn hoá - xã hội và đảm bảo Quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, các đại biểu HĐND 3 cấp đã báo cáo giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất vừa qua.

Ông Lê Hồng Tho - Đại biểu HĐND tỉnh giải trình trong buổi tiếp xúc cử tri

Trong buổi tiếp xúc, cử tri 2 địa phương tiếp tục ý kiến phản ánh, kiến nghị về tình hình đam bảo đảm ATGT đi lại thông suốt qua và có hướng nâng cấp mở rộng Cầu sắt Quay bảo đảm ATGT qua lai; Tình hình hình về VSMT ô nhiễm cần có hướng biện pháp xử lý; quy trình thủ tục hành chính cấp đổi GPLX; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khám chữa bệnh BHYT còn gặp khó khăn. 

Cử tri có ý kiến, kiến nghị trong buổi tiếp xúc

Tại đây các biểu HĐND 3 cấp cũng đã tiếp thu và giải trình những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, còn những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, sẽ kiến nghị các ngành chức năng các cấp xem xét giải quyết và sẽ giải trình trả lời ý kiến của cử tri vào kỳ họp cuối năm./. 


Tác giả: THÀNH NHÂN - THANH CƯỜNG

Tin liên quan khác:
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2016 – 2021.
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu
        >> Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vức của UBND phường 4.
        >> Hội đồng nhân dân phường 4 tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        >> Hội đồng nhân dân phường 4 triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        >> Phường 4 tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2017.
        >> Hội đồng nhân dân thành phố đến thăm hỏi, chúc Tết hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm tại phường 4.
12