Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   
Nội dung chi tiết
Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại phường 3 và phường 4.

Ngày đăng:26/08/2016 09:59

Chiều ngày 17/8/2016 Đại biểu HĐND 3 cấp. Tại hội trường UBND phường 4, vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ hai tại đơn vị gần 100 cử tri tai phường 3 và phường 4.

Các Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri

Buổi tiếp xúc cử tri địa phương đã được đại biểu HĐND 3 cấp báo cáo kết quả tình hình phát triển kinh tế văn hoá - xã hội và Quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2016. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng về lĩnh vực phát triển kinh tế văn hoá - xã hội và đảm bảo Quốc phòng an ninh trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, các đại biểu HĐND 3 cấp đã báo cáo giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất vừa qua.

Ông Lê Hồng Tho - Đại biểu HĐND tỉnh giải trình trong buổi tiếp xúc cử tri

Trong buổi tiếp xúc, cử tri 2 địa phương tiếp tục ý kiến phản ánh, kiến nghị về tình hình đam bảo đảm ATGT đi lại thông suốt qua và có hướng nâng cấp mở rộng Cầu sắt Quay bảo đảm ATGT qua lai; Tình hình hình về VSMT ô nhiễm cần có hướng biện pháp xử lý; quy trình thủ tục hành chính cấp đổi GPLX; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khám chữa bệnh BHYT còn gặp khó khăn. 

Cử tri có ý kiến, kiến nghị trong buổi tiếp xúc

Tại đây các biểu HĐND 3 cấp cũng đã tiếp thu và giải trình những ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, còn những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, sẽ kiến nghị các ngành chức năng các cấp xem xét giải quyết và sẽ giải trình trả lời ý kiến của cử tri vào kỳ họp cuối năm./. 


Tác giả: THÀNH NHÂN - THANH CƯỜNG

Tin liên quan khác:
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm tại phường 4.
        >> ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ SA ĐÉC.
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ NĂM
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm.
        >> Hội đồng nhân dân phường 4 tổ chức kỳ họp bất thường.
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và Phường 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 3.
        >> Hội đồng nhân dân phường 4 kỳ họp lần thứ 3 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường tiếp xúc cử tri phường 4 trước kỳ họp lần thứ 3.
        >> HĐND PHƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP LẦN THỨ 2
        >> Phường 4 tổ chức Hội nghị lầy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021