Loading...
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường 4   
Nội dung chi tiết
HĐND PHƯỜNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP LẦN THỨ 2

Ngày đăng:26/08/2016 09:15

HĐND phường 4 tổ chức kỳ họp lần thứ 02 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vào ngày 12/8/2016 HĐND phường 4, vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 02 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND phường. Trong 6 tháng đầu năm về tình hình phát triển kinh tế duy trì ổn định. Thu ngân sách đạt 51,38%. Các công trình XDCB được triển khai, thực hiện sử dụng đạt hiệu quả cao. Về lĩnh vực VH -XH được quan tâm thực hiện tốt; công tác CCHC được cải thiện nâng cao chất lượng phục vụ của người dân đạt hiệu quả tốt. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; công tác phòng, chống tham nhũng được kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý.

Chủ tọa kỳ họp

Tình hình Quốc phòng an ninh luôn được giữ vững và đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp này,  Hai ban HĐND phường cũng đã báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi 6 tháng đầu năm và tình hình thứ chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm. Báo cáo thẩm tra về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Ông Hồ Văn Hải - Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp

Cũng tại kỳ họp thường trực UB MTTQ phường cũng báo cáo tổng hợp các ý kiến của tiếp xúc cử tri tại kỳ họp thứ nhất và trước kỳ họp thứ hai và địa phương cũng đã giải trình những ý kiến đóng góp của cử tri quan tâm vừa qua. Kỳ họp các đại biểu đã xem xét các dự thảo tờ trình gởi đến kỳ họp và báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 02 khóa XI của HĐND thành phố vừa qua. Kỳ họp đã thông qua 03 Nghị quyết về thống nhất quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015; về bổ sung danh mục đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm năm 2016; Nghị quyết về hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2017./. 


Tác giả: THÀNH NHÂN - THANH CƯỜNG

Tin liên quan khác:
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 HỌP LIÊN TỊCH CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ BẢY NHIỆM KỲ 2016 – 2021.
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu
        >> HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 KHÓA XI, KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và phường 4 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu
        >> Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vức của UBND phường 4.
        >> Hội đồng nhân dân phường 4 tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        >> Hội đồng nhân dân phường 4 triển khai kế hoạch tổ chức kỳ họp bất thường khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
        >> Phường 4 tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2017.
        >> Hội đồng nhân dân thành phố đến thăm hỏi, chúc Tết hộ gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
        >> Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ năm tại phường 4.
12