LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 16/07/2018
Thứ 3 ngày 17/07/2018
Thứ 4 ngày 18/07/2018
Thứ 5 ngày 19/07/2018
Thứ 6 ngày 20/07/2018
Thứ 7 ngày 21/07/2018
Chủ nhật ngày 22/07/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc