LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 15/01/2018

Học Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII)

Phó Chủ tịch Lê Kiều Tân07g30Hội trường UBND phường 4Tất cả đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường 4

Họp thông qua việc chuẩn bị tổ chức các hoạt động tại lễ hội hoa xuân năm 2018

PCT Lê Kiều Tân14g00Phòng họp làng hoa (TP Sa Đéc)PCT UBND phường
Thứ 3 ngày 16/01/2018

Họp Hội đồng hoà giải dân sự

CT Nguyễn Thành Kiệt07g30Phòng họp UBND phường 4Các thành viên Hội đồng hoà giải

Hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành phố

CT Nguyễn Thành Kiệt10g00Phòng họp làng hoa (TP Sa Đéc)CT Nguyễn Thành Kiệt
Thứ 4 ngày 17/01/2018
Thứ 5 ngày 18/01/2018
Thứ 6 ngày 19/01/2018
Thứ 7 ngày 20/01/2018
Chủ nhật ngày 21/01/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc