LỊCH CÔNG TÁC ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4 - THÀNH PHỐ SA ĐÉC
Chọn ngày:       
Nội dung Chủ trì Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 22/10/2018
Thứ 3 ngày 23/10/2018
Thứ 4 ngày 24/10/2018
Thứ 5 ngày 25/10/2018
Thứ 6 ngày 26/10/2018
Thứ 7 ngày 27/10/2018
Chủ nhật ngày 28/10/2018
Trung tâm Tin học Sa Đéc